Privacyverklaring

Stichting Symfonische Blaasmuziek Philharmonie Gelre (hierna Philharmonie Gelre) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Stichting Symfonische Blaasmuziek Philharmonie Gelre

Postbus 163 6800 AD Arnhem

http://www.philharmoniegelre.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Philharmonie Gelre verwerkt je persoonsgegevens omdat je deelnemer bent van ons orkest en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld als vriend, vrijwilliger, dirigent, invaller).

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens en Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Tijdsduur lidmaatschap
 • Instrument
 • Foto’s en filmpjes op onze website en (social) media
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door aanmelding voor onze nieuwsbrief, aanmelding als Vriend, in correspondentie en/of telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Philharmonie Gelre heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verwerken, als dit al gebeurt is het incidenteel (bijvoorbeeld bij het bespreken van absenties in het orkest tijdens een bestuursvergadering) en zonder de intentie op een later moment onderscheid te maken aan de hand van die bijzondere persoonsgegevens. Philharmonie Gelre heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Indien bezoekers onder de 16 jaar hun gegevens achterlaten (bijvoorbeeld bij kaartverkoop) dan zullen wij deze verwerken.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Philharmonie Gelre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wie?

Doel?

Grondslag

Deelnemers

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
 • PR op website en (social) media

Overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Dirigent

 • Het afhandelen van de betaling
 • Je te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren
 • PR op website en (social) media

Overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Vrijwilligers

 • Te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

Toestemming

Vrienden

 • Het afhandelen van de betaling
 • Informatie verstrekken over onze activiteiten en relevante nieuwsfeiten

Overeenkomst

Oud-deelnemers

 • Het kunnen benaderen voor jubileumactiviteiten zoals een reünie

Toestemming

Abonnees nieuwsbrief

 • Verzenden van onze digitale nieuwbrief
 • Informatie verstrekken over onze activiteiten en relevante nieuwsfeiten

Overeenkomst

Opdrachtgevers

 • Het afhandelen van de betaling
 • Te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

Overeenkomst

Potentiële opdrachtgevers, geïnteresseerden, invallers, relaties

 • Informatie verstrekken over onze activiteiten en relevante nieuwsfeiten;
 • Invallers: benaderen om in te vallen bij concerten
 • Invallers: PR op website, (social) media

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor ons lidmaatschap van de muziekbond en verzekeringen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Philharmonie Gelre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van Philharmonie Gelre) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Philharmonie Gelre bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Wie?

Bewaartermijn

Deelnemers

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Foto’s, filmpjes e.d.: totdat je geen toestemming geeft.

Dirigent

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Foto’s, filmpjes e.d.: totdat je geen toestemming geeft.

 

Vrijwilligers

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Vrienden

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Oud-deelnemers

 • Tot het moment waarop de toestemming wordt ingetrokken.

Abonnees nieuwsbrief

 • Gedurende de looptijd van het abonnement

Opdrachtgevers

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Potentiële opdrachtgevers, geïnteresseerden, invallers, relaties

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als potentiële opdrachtgever, geïnteresseerde, invaller en/of relatie.
 • PR materiaal invallers: totdat je geen toestemming geeft.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Philharmonie Gelre verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Philharmonie Gelre gebruikt geen cookies op de website.

 

Gegevens inzien, bezwaar, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Philharmonie Gelre en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit betekent ook dat als je bezwaar hebt tegen het gebruik van foto’s met daarop je afbeelding voor PR (zoals website, social media, etc), dat je dit kunt aangeven door een bericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op jouw verzoek .

Philharmonie Gelre wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Philharmonie Gelre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.