Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Philharmonie Gelre (contactgegevens) is onder de naam Stichting Symfonische Blaasmuziek Philharmonie Gelre (vestigingsplaats Arnhem, RSIN 810099214) opgenomen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u als Vriend mogelijk een extra belastingvoordeel heeft. Zie de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uw gift zal worden besteed aan de doelstelling die de stichting geformuleerd heeft (zie ook de hoofdlijnen van het beleidsplan). In de praktijk betekent dit dat uw gift gebruikt wordt voor het aanschaffen van bladmuziek, het afhuren van een concertlocatie en het promoten van onze concerten. In ons archief vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Aan het eind van ieder jaar maken we een jaaroverzicht met alle activiteiten (zie het jaaroverzicht van 2022).

Het Bestuur van de stichting bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen onkostenvergoeding of vacatiegeld (vergoeding voor het vervullen van hun functie). Onze dirigent ontvangt een salaris en reiskostenvergoeding conform de richtlijnen van de Bond voor Orkestdirigenten.

Financiële verantwoording